REKRUTACJA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  W OBORNIKACH

 

 Formularz zgłoszenia dziecka do żłobka należy wypełnić elektronicznie korzystając ze strony: https://nabor.pcss.pl/oborniki/zlobek/ Wydrukowany i podpisany formularz wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w placówce, ul. marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki.

 

 

Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Obornik z dnia 16 marca 2022roku

Harmonogram rekrutacji i postępowania rekrutacyjnego dzieci do Żłobka Miejskiego im. Misia Uszatka w Obornikach

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Klauzula informacyjna

Oświadczenie woli