Taki jest nasz świat

Jesteśmy gminną jednostką budżetową wykonującą zadania statutowe w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

Mamy trzy grupy dziecięce złożone z dzieci w tym samym i podobnym wieku. W grupach rówieśniczych dzieci bawią się, uczą, naśladują swoich kolegów oraz usamodzielniają się.

Wszystkie pomieszczenia, w których przebywają dzieci są słoneczne kolorowe z dużą ilością zabawek.

Grupa I
dzieci do 18 miesiąca życia
Grupa II
dzieci od 18 do 24 miesiąca życia
Grupa III
dzieci powyżej 24 miesiąca życia

Organizacja pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia uwzględniając:
- godziny posiłków
- godziny zabawy i zajęć w żłobku i na świeżym powietrzu
- godziny odpoczynku

Pobyt dziecka w żłobku jest odpłatny i wynosi:
17% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego Rozporządzeniem Rady Ministrów zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/751/18 Rady Miejskiej w Obornikach
oraz opłata za wyżywienie - 8,50 zł stawka dzienna.


Do żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących lub uczących się w miarę posiadanych wolnych miejsc.
Zapisy dzieci w danym roku na wrzesień prowadzone są od 15 marca do końca kwietnia.

Żywienie

Kadra: Dziećmi zajmuje się fachowy personel. Są to osoby, które przygotowane zawodowo zaspokajają potrzeby dziecka pod względem rozwoju fizycznego i psychicznego oraz szybko nawiązują kontakt z milusińskimi. Organizują im zabawy i zajęcia edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny właściwy do wieku dziecka.

Żywienie: W czasie pobytu w żłobku dzieci starsze otrzymują 3 posiłki:
śniadanie - obiad - podwieczorek.

Posiłki przygotowywane są na miejscu z pełnowartościowych i świeżych produktów. W pożywieniach znajdują się wszystkie składniki, które są niezbędne w procesie budowy oraz normalnego funkcjonowania i wzrostu organizmu.
Podczas przygotowania posiłków przestrzegane są wymogi sanitarne. Personel kuchni czuwa nad normą i kalorycznością przygotowanych posiłków.
Przyjmujemy dzieci z alergią - w przypadku możliwości zastosowania przez żłobek diety ustalonej przez lekarza.

Zabawy ruchowe:
- Ćwiczenia ogólnorozwojowe
- Ćwiczenia ruchowo naśladowcze

Cele:
doskonalenie ogólnej sprawności dziecka
zapobieganie płaskostopiu


Zabawy umuzykalniające - śpiewanie piosenek
zabawy ruchowe przy śpiewie i muzyce - kształtowanie wrażliwości słuchowej, rozpoznawanie dźwięków

Zabawy w kącikach tematycznych:
- w kąciku kuchennym
- lalek
- fryzjerskim
- lekarskim

Cele:
kształtowanie: wyobraźni, spostrzeżeń, myślenia, nauka zwrotów grzecznościowych


Zabawy dydaktyczne:
- opowiadanie i czytanie bajek
- oglądanie ilustracji
- rozpoznawanie kształtów i kolorów

Cele:
rozwój procesów (poznawczych, mowy, pamięci, uwagi, myślenia, wyobraźni, spostrzeżeń)


Zabawy manipulacyjno - konstrukcyjne:
- stawianie budowli z klocków
- nakładanie kółek na piramidę
- układanie puzzli

Cele:
kształtowanie koordynacji wzrokowo ruchowej, kształtowanie wyobraźni, myślenia, spostrzeżeń sprawności manualnej


Zajęcia plastyczne - pozwalają na odkrywanie i rozwijanie talentów

Wyprawka Dziecka:
- ubranka i bielizna na zmianę (1-2 komplety)
- paputki, buciki
- butelki do mieszanki i herbatki - grupa najmłodsza
- śliniaczek
- smoczek z łańcuszkiem jeżeli dziecko korzysta
- pieluszki jednorazowe, chusteczki nawilżające i higieniczne (1 paczka na 2 miesiące)
- pidżama - grupy dzieci II i III
- ulubiona zabawka w razie potrzeby

wyprawka
Żywienie

Przybliżamy świat sztuki i kultury
Poprzez przedstawienia dla dzieci wystawiane przez aktorów ze Studia Małych Form Teatralnych w Krakowie.